Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Izmene Zakona o javnim nabavkama

Drage kolege,

Public Aktiv  je 27.2.2024. godine održao seminar „Izmene Zakona o javnim nabavkama” u prostorijama Public Aktiva, Beograd, Braće Jugovića 2a.

4. novembra 2023. stupile su na snagu Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama, čije odredbe počinju da se primenjuju od 1. januara.

Šta nas sve očekuje od 1.1.2024?

  • Da za određene predmete nabavki OBAVEZNO primenjujemo ekološke aspekte. To su nabavke: fotokopir papira, računarske opreme (desktop računari, laptop računari i monitori), kancelarijske elektronske oprema (štampači, skeneri i sl.), klima uređaja i sredstava za čišćenje. Na seminaru ćemo vam prikazati konkretne predloge i modele, kada biste mogli ekološke aspekte da postavite kao zahtev tehničke specifikacije, kada kao kriterijum za kvalitativni izbor, a kada kao kriterijum za dodelu ugovora.
  • Da za određene usluge isključivo primenjujemo ekonomski najpovoljniju ponudu, a ne samo cenu. To će biti obaveza za inženjerske usluge, kao što su usluge projektovanja koje mnogi naručioci sprovode, pa ćemo kroz konkretne predloge predstaviti šta možete da bodujete pored cene. Sagledaćemo i predloge za bodovanje kod usluga prevođenja, kao i kod savetodavnih (konsultantskih) usluga.
  • Da i za nabavke ispod limita objavljujemo određene podatke na Portalu javnih nabavki, što predstavlja ozbiljnu novinu za naručioce jer zahteva dodatni rad na Portalu.
  • Za svaku komisiju za javnu nabavku, naručilac mora obezbediti službenika za javne nabavke. Diplomirani pravnik bez sertifikata više ne može da zameni službenika.
  • Svaka izmena ugovora biće obavezna da se objavi na Portalu.

 

 

 

 

 

 

Datum

27.02.2024.