Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Kopaonički dani javnih nabavki 2010.

Seminar „Kopaonički dani javnih nabavki“ održan je od 10. do 13. maja 2010. godine u Kongresnom centru na Kopaoniku.

Seminar je bio posvećen konkretnim pitanjima u primeni Zakona o javnim nabavkama.

Predavači su bili stručnjaci iz Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava: Saša Varinac, samostalni savetnik u Upravi za javne nabavke, Milica Maletić, član Komisije za zaštitu prava, Daliborka Srećkov, šef Odseka za javne nabavke u Upravi za javne nabavke, Danijela Bokan, načelnik Odeljenja za razvoj sistema javnih nabavki u Upravi za javne nabavke i Đorđe Belenzada, savetnik u Upravi za javne nabavke.

Učesnici seminara su imali priliku da se upoznaju sa stavovima relevantnih regulatornih tela u pogledu određenih pitanja koja se najčešće javljaju u primeni odredaba Zakona o javnim nabavkama. Poesbno su bila obrađena pitanja kao što su veština sprovođenja pregovaračkog i restriktivnog postupka, model ugovor, aktuelna pitanja zaštite prava u postupcima javnih nabavki, ugovor o građenju, reference,  istraživanje tržišta, itd. Sva predavanja su bila bazirana na konkretnim primerima iz prakse.

 

Datum

10.05.2010. - 13.05.2010