Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Kopaonički dani javnih nabavki 2012. godine

Seminar „Kopaonički dani javnih nabavki“ je održan od 15. do 18. maja 2012. godine u Kongresnom centru u okviru hotela „Angella“ na Kopaoniku.

Seminar je bio posvećen rešavanju praktičnih pitanja koja se javljaju prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki, kao što su: kako naručioci mogu da zaštite svoja prava prilikom sastavljanja modela ugovora o javnoj nabavci, koji su indikatori za procenu efikasnosti sistema javnih nabavki, kako uspešno sprovesti kvalifikacioni postupak, koji su aktuelni stavovi Uprave za javne nabavke, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Upravnog suda, itd. Predstavljeno je Udruženje profesionalaca u javnim nabavkama, kao izuzetno značajno udruženje za službenike za javne nabavke.

Predavači su bili stručnjaci iz Uprave za javne nabavke, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, kao i sa Pravnog fakulteta u Beogradu: Danijela Bokan, pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke, dr Marko Đurđević, docent na Pravnom fakultetu u Beogradu, Branislav Cvetković, zamenik predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Saša Varinac, samostalni savetnik u Upravi za javne nabavke, Daliborka Srećkov, rukovodilac grupe za stručne poslove u oblasti javnih nabavki u Upravi za javne nabavke, Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava i Stevan Radunović, predsednik Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama.

Datum

15.05.2012. - 18.05.2012