Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Kopaonički dani javnih nabavki 2013. godine

Seminar„Kopaonički dani javnih nabavki – predstavljanje Novog Zakona o javnim nabavkama“održao se od 25. do 28. marta 2013. godine u Kongresnom centru na Kopaoniku.

Na seminaru je bio predstavljen Novi Zakon o javnim nabavkama, usvojen 29.12.2012. godine, koji je stupio na snagu 06.01.2013. godine, a čija je primena predviđena od 01.04.2013. godine.

Ono što je ovaj seminar činilo izuzetno značajnim jeste da su u njemu kao predavači učestvovali kordinator i članovi Radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama: Bojan Terzić, generalni direktor Direkcije za zakonodavno-pravne poslove Narodne banke Srbije, Daliborka Srećkov, rukovodilac Grupe za stručne poslove u Upravi za javne nabavke i Đorđe Belenzada, savetnik u Upravi za javne nabavke. Od njih će polaznici imati prilike da saznaju šta je bio cilj izmena Zakona o javnim nabavkama, te kako treba tumačiti nove odredbe Zakona o javnim nabavkama.

Pored njih predavači su bili: Danijela Bokan, pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke, Branislav Cvetković, zamenik predsednika Republičke komisije za zaštitu prava, Saša Varinac, advokat i dugogodišnji član i predsednik Komisije za zaštitu prava i Milica Maletić, pravni savetnik za javne nabavke i dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava. Svi oni su takođe svojim predlozima dali doprinos izradi Novog Zakona o javnim nabavkama.

 

Datum

25.03.2013. - 28.03.2013