Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Novi Zakon o javnim nabavkama iz ugla ponuđača

Novi Zakon o javnim nabavkama, koji je počeo da se primenjuje 1. jula 2020. godine, donosi dosta novina za ponuđače.

Kako bi se na vreme pripremili za nova pravila u javnim nabavkama, Public Aktiv je organizovao webinar na temu „Novi Zakon o javnim nabavkama iz ugla ponuđača 3. decembra 2020. godine.

Cilj radionice bio je upoznavanje sa novinama koje novi Zakon donosi ponuđačima:

1. promenjeni su rokovi za postavljanje pitanja na konkursnu dokumentaciju i davanje odgovara na njih;
2. uvodi se dopuna ponude;
3. ponude ćete po novom Zakonu podnositi isključivo elektronski, odnosno neće više biti ponude u papiru,
4. izjava postaje jedini način dokazivanja ispunjenosti uslova za učešće;
3. menja se značajno zaštita prava kako na konkursnu dokumentaciju, tako i na odluku o dodeli ugovora;
4. ukida se postupak javne nabavke male vrednosti;
5. limiti za primenu novog Zakona se značajno povećavaju, posebno za društvene i druge posebne usluge;
6. po prvi put se daje mogućnost da osporite nabavke koje su sprovedene kao izuzeci, van transparentnih procedura;
7. kako će se primenjivati negativne reference, koje su znatno proširene, itd.

Predavači su bili: Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava, Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke i Ljiljana Bosić Čavić, sa radnim iskustvom od 14 godina u Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

 

Datum

03.12.2020.