Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Još jedna lepa i kvalitetna obuka za službenika za javne nabavke u organizaciji Public Aktiva održana je u Beogradu u periodu od 17. do 19. novembra. To je ujedno bila 55 po redu obuka u cilju pripreme za ispit budućih službenika za javne nabavke.

Sva tri dana obuke radili smo i duže od predviđenog programa, sve u cilju što bolje pripreme za ispit. Naši polaznici su bili aktivni sa pitanjima i pokazali su lepo znanje i osnovu. Prešli smo ukupno i više od 100 pismenih pitanja, kao jedan vid simulacije testa.

Sva tri dana obuke sa polaznicima su bile Milica Maletić i Daliborka Srećkov, predavači sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama stečenim u nadležnim institucijama Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

Datum

17.11.2021. - 19.11.2021