Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Public Aktiv je u periodu  3 – 5. novembar, shodno interesovanju učesnika, organizovao prvu od dve obuke za službenika za javne nabavke najavljene za mesec novembar. Obuka je održana u prostorijama Public Aktiva u Beogradu, Braće Jugovića 2a.

Radili smo duže od predviđenog programa, sve u cilju da se našim učesnicima što bolje približe odredbe Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata u ovoj oblasti. Svakog dana učesnici su sa predravačima prolazili jedan vid simulacije testa, odnosno provere znanja shodno oblastima koje su obrađivane tog dana obuke, kako bi stekli što bolji uvid u test koji ih očekuje na samom ispitu.

Sva tri dana obuke sa polaznicima su bile Milica Maletić i Daliborka Srećkov, predavači sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama stečenim u nadležnim institucijama Upravi za javne nabavke i Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

Nastavljamo sa istim entuzijazmom i energijom da prenosimo znanje našim polaznicima. Sa novom grupom vidimo se uskoro. Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju.

 

 

 

Datum

03.11.2021. - 05.11.2021