Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Organizovali smo još jednu obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke po novom Zakonu o javnim nabavkama u periodu  15 – 17. novembar 2023. godine, u našim prostorijama u Beogradu, Braće Jugovića 2a.

Predavači su bili Milica Maletić i Daliborka Srećkov, stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama. Obe su radile u institucijama nadležnim za javne nabavke, učestvovale u kreiranju profesionalizacije u Srbiji i sertifikat za službenika stekle pre 10 godina.

Sva tri dana obuka je trajala od 9 do 17:00h, s tim da su polaznici obuke na kraju svakog dana sa predavačima prolazili jedan vid simulacije testa, odnosno provere znanja, shodno oblastima koje su obrađivane tog dana obuke, kako bi stekli što bolji uvid u test koji ih očekuje na samom ispitu.

Kroz prethodne obuke za službenika za javne nabavke koje je organizovao Public Aktiv u dosadašnjem periodu prošlo je više od 1.423 polaznika. Mnogi od njih su sa uspehom položili ispit za službenika.

 

Datum

15.11.2023. - 17.11.2023