Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Obuka za službenika za javne nabavke

Drage kolege, Public Aktiv organizuje još jednu obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke. Nova obuka će se održati u periodu  11 – 13. oktobar 2023. godine, u našim prostorijama u Beogradu, Braće Jugovića 2a.

Ukoliko je potrebno da steknete sertifikat za službenika za javne nabavke, prijavite se za trodnevnu intenzivnu obuku koju organizuje Public Aktiv i na taj način olakšajte sebi pripremu i polaganje ispita za sticanje sertifikata službenika za javne nabavke.

Predavači su Milica Maletić i Daliborka Srećkov, stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama. Obe su radile u institucijama nadležnim za javne nabavke, učestvovale u kreiranju profesionalizacije u Srbiji i sertifikat za službenika stekle pre 10 godina.

Pored predstavnika naručilaca, obuku mogu pohađati i predstavnici ponuđača, kao i sva druga zainteresovana lica.

Sva tri dana obuka traje od 9 do 17:00h, s tim da polaznici obuke na kraju svakog dana sa predavačima prolaze jedan vid simulacije testa, odnosno provere znanja, shodno oblastima koje su obrađivane tog dana obuke, kako bi stekli što bolji uvid u test koji ih očekuje na samom ispitu.

Kroz prethodne obuke za službenika za javne nabavke koje je organizovao Public Aktiv u dosadašnjem periodu prošlo je više od 1.361 polaznika. Mnogi od njih su sa uspehom položili ispit za službenika.

Kotizacija po učesniku iznosi 25.900,00 dinara + PDV i obuhvata praćenje predavanja, mogućnost postavljanja pitanja, učestvovanje u rešavanju testova, materijal (prezentacije predavača) u pisanoj formi, kafe pauze i ručak sva tri radna dana.

Ukoliko ste zainteresovani za obuku, možete se prijaviti dostavljanjem popunjene prijave organizatoru obuke na e-mail adresu: office@publicaktiv.com

Datum

11.10.2023. - 13.10.2023