Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Palićki dani javnih nabavki 2013.

Seminar „Palićki dani javnih nabavki“ održan jeod 27. do 29. maja 2013. godineu Kongresnom centru na Paliću.

Na seminaru je predstavljen najvažniji institut Novog Zakona o javnim nabavkama, koji se primenjuje od 01.04.2013. godine.

Predavači na seminaru su bili: Saša Varinac, predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Daliborka Srećkov, rukovodilac Grupe za stručne poslove u Upravi za javne nabavke, Svetlana Ražić, rukovodilac Grupe za praćenje postupaka javnih nabavki, Uprava za javne nabavke, Milica Maletić, pravni savetnik za javne nabavke i dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava, Branislav Cvetković, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

 

Datum

27.05.2013. - 29.05.2013