Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Planiranje nabavki za 2020. godinu

Public Aktiv je 2.12.2019. organizovao 3. radionicu “Planiranje nabavki za 2020. godinu i usklađivanje sa Novim Zakonom o javnim nabavkama”.

Cilj radionice je bio da se polaznici upoznaju sa novim pravilima planiranja javnih nabavki, kao i da im se ukaže kako će naručioci postupati u prvih 6 meseci sledeće godine, a kako nakon 1. jula 2020. godine, kada počinje primena Novog Zakona o javnim nabavkama. Takođe je ukazano šta sve podrazumeva usklađivanje planova sa Novim ZJN-om, kao i koji su novi limiti, koje su razlike u izuzecima, razlike u postupcima, rokovima. Na kraju smo analizirali kako da po Novom Zakonu naručilac sprovodi nabavke na koje se Zakon ne primenjuje (tzv. izuzetke) i obezbedi dokumentaciju za evidentiranje i ovih nabavki.

PREDAVAČI su bili: Konsultanti Public aktiva Milica Maletić, dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke.

Hvala kolegama na jednom lepom skupu, druženju, aktivnom učestvovanju, kao i na poklonu koji smo dobili.

Datum

02.12.2019.