Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Planiranje nabavki za 2020. godinu, Beograd

Public Aktiv je 6.7.2020. organizovao seminar na temu “Usklađivanje plana javnih nabavki sa Novim Zakonom o javnim nabavkama” u hotelu Mona Plaza na Dorćolu, Beograd.

Cilj radionice je bio da se polaznicima ukaže šta sve podrazumeva usklađivanje planova sa Novim ZJN-om, koji je počeo da se primenjuje 1. jula. Takođe su predstavljeni novi limiti, razlike u izuzecima, razlike u postupcima, rokovima. Na kraju smo analizirali kako da po Novom Zakonu naručilac sprovodi nabavke na koje se Zakon ne primenjuje (tzv. izuzetke) i obezbedi dokumentaciju za evidentiranje i ovih nabavki.

PREDAVAČI su bili: Konsultanti Public Aktiva Milica Maletić, dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava i Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke.

Datum

06.07.2020.