Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Primena Novog Zakona o javnim nabavkama

Public Aktiv je 18. februara 2020. godine u Beogradu, u novom hotelu Mona Plaza, organizovao seminar „Primena Novog Zakona o javnim nabavkama“, kome je prisustvovalo preko 100 učesnika.

To je bio prvi veći seminar na temu Novog Zakona o javnim nabavkama u Beogradu koji Public Aktiv planira za 2020. godinu.

Seminar je bio odlično posećen. Puno energije, znanja, iskustva bilo je na jednom mestu. Predavači su se trudili da učesnicima približe novine, drugačija rešenja u Novom Zakonu u odnosu na postojeće propise. Razmatrane su aktuelne i važne teme za početak primene novog Zakona o javnim nabavkama, odredbe sa kojima će se naručioci i ponuđači neposredno susresti za nekoliko meseci.

PREDAVAČI su bili članovi radne grupe za donošenje novog Zakona o javnim nabavkama, i to: Danijela Bojović, nekadašnji pomoćnik direktora u Upravi za javne nabavke i Miloš Jović, takođe učestvovao u radnoj grupi i svim aktivnostima kao nekadašnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke. Isto se odnosi i na Daliborku Srećkov, koja je nakon višegodišnjeg rada u Upravi za javne nabavke sada konsultant za javne nabavke u Public Aktivu, zajedno sa Milicom Maletić, koja je takođe radila u Upravi za javne nabavke i bila dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava.

Datum

18.02.2020.