Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Primena Novog Zakona o javnim nabavkama

Za sve koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju tradicionalnom seminaru na Kopaoniku, Public Aktiv je 9. jula 2020. godine organizovao webinar na temu „Primena Novog Zakona o javnim nabavkama„, sa temama koje su obrađene i na Kopaoniku, ali manje detaljno, jer je seminar trajao 1 dan.

Na webinaru smo prošli osnovne odredbe sa kojima će se naručioci i ponuđači neposredno susresti na početku primene novog Zakona o javnim nabavkama. Želeli smo da te odabrane celine prođemo korak po korak, kako bi učesnicima bilo jasno na koji način će se iste primenjivati.

PREDAVAČI: Danijela Bojović, nekadašnji pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke, Miloš Jović, učestvovao je u radnoj grupi i svim aktivnostima kao nekadašnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke. Isto se odnosi i na Daliborku Srećkov, koja je nakon 14 godina provedenih u Upravi za javne nabavke sada konsultant za javne nabavke u Public Aktivu, zajedno sa Milicom Maletić, koja je takođe radila u Upravi za javne nabavke i bila dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava. Sa vama, kao predavač, je bio i cenjeni kolega Dragan Cvijić kao sadašnji predstavnik Uprave za javne nabavke, inače rukovodilac Grupe za nadzor postupaka javnih nabavki.

Datum

09.07.2020.