Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Priprema novog plana javnih nabavki, nabavke na koje se ZJN ne primenjuje, društvene usluge

Do 31. januara 2021. bili ste u obavezi  da pripremite i objavite izveštaje u vezi sa nabavkama na koje niste primenjivali odredbe novog Zakona o javnim nabavkama. Izveštavanje se vršilo u elektronskoj formi, putem novog Portala javnih nabavki.

Često ste imali pitanja kako da pravilno sprovodite nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, posebno što su limiti znatno viši. Da li ćete objavljivati obaveštenje za dobrovoljnu prethodnu transparentnost ili obaveštenje o dodeli ugovora, kako se ta obaveštenja mogu osporavati?

Kako da sprovodite društvene i druge posebne usluge, ako su procenjene vrednosti tih nabavki ispod ili iznad 15.000.000 ili 20.000.000 dinara?

Kako biste se pripremili i na vreme izvršili obaveze, saznali na koji način da uredite ili unapredite sprovođenje nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, kao i kako da sprovodite društvene usluge, Public Aktiv je organizovao webinar na temu „Priprema novog plana javnih nabavki, nabavke na koje se ZJN ne primenjuje, društvene usluge“. Zajedno sa Vama, odradili smo praktične zadatke na Demo portalu javnih nabavki.

PREDAVAČI su bili: Stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama: Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava, Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke i Ljiljana Bosić Čavić, sa radnim iskustvom od 14 godina u Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

Datum

17.12.2020.