Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Webinar „Priprema novog plana javnih nabavki, nabavke na koje se ZJN ne primenjuje, društvene usluge“

Public Aktiv je 21.1.2021. godine organizovao još jedan webinar na temu „Priprema novog plana javnih nabavki, nabavke na koje se ZJN ne primenjuje, društvene usluge“.

Cilj webinara je bio da se naručioci na vreme pripreme za izradu plana javnih nabavki za 2021. godinu i objavu izveštaja u vezi sa nabavkama na koje nisu primenjivali odredbe novog Zakona o javnim nabavkama. Takođe, potrudili smo se da damo odgovor na pitanje kako da pravilno sprovodite nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, posebno što su limiti znatno viši u odnosu na prethodni Zakon. Kao poslednju temu, ali ne manje bitnu, smo analizirali kako se sprovode društvene i druge posebne usluge, ako su procenjene vrednosti tih nabavki ispod ili iznad 15.000.000 ili 20.000.000 dinara.

Zajedno sa polaznicima smo uradili praktične zadatke na Demo portalu javnih nabavki i objasnili kako se sve pobrojane teme primenjuju u praksi.

PREDAVAČI su bili stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama: Milica Maletić, konsultant za javne nabavke i dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava, Daliborka Srećkov, donedavno predstavnik i rukovodilac u Upravi za javne nabavke i Ljiljana Bosić Čavić, sa radnim iskustvom od 14 godina u Republičkoj komisiji za zaštitu prava

Datum

21.01.2021.