Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Seminar o javnim nabavkama, Beograd, Hotel Hilton, 29.11.2021.

Public Aktiv je organizovao seminar o javnim nabavkama 29.11.2021. godine u Beogradu, u Hotelu Hilton, Kralja Milana 35.

Odlučili smo se da posle 16 meseci primene novog Zakona zajedno sa učesnicima probamo da rešimo mnoge dileme koje su se pojavile. Nadamo se da smo u tome uspeli.

Nastojali smo da vam prikažemo što više stavova i odluka Kancelarije za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava, koji već uveliko rešavaju nastale situacije u praksi. Posebno smo se bavili pitanjima koja su se pojavila u izradi konkursne dokumentacije i podnošenju ponuda, zatim dilemama u oblasti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednih subjekata i stručne ocene ponuda. Detaljno smo razmatrali situacije u kojima je po Zakonu dozvoljeno izmeniti ugovor, kao i koje su razlike između ponuđenih zakonskih rešenja (viškovi radova, nepredviđeni radovi, najavljene izmene ugovora, nepredviđene okolnosti…). Prikazali smo vam i najinteresantnija pitanja koja su postavljali učesnici Foruma o javnim nabavkama, koji vodi Public Aktiv, kao i odgovore naših konsultanata. Kao i uvek na našim seminarima, sve vreme učesnici su mogli postavljati pitanja predavačima.

Sa vama su bili predavačiMilica Maletić, direktor Public Aktiva, dugogodišnji član Republičke komisije; Daliborka Srećkov, konsultant Public Aktiva, nekadašnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke; Danijela Bojović, član radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama i Miloš Jović, član radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama.

 

Datum

29.11.2021.