Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Radionica „Sistem dinamične nabavke“

Public Aktiv je 20. juna u Beogradu održao prvu radionicu na temu sistema dinamične nabavke.

Trenutno je u Srbiji pokrenuto samo 12 postupaka sa ovom novom tehnikom nabavke. Cilj radionice je bio da približimo prednosti i mogućnosti sistema dinamične nabavke, sličnosti i razlike u odnosu na okvirne sporazume, kako bi naručioci procenili za koje predmete nabavki i zašto bi im sistem dinamične nabavke bio fleksibilniji. Jedna od prednosti je što je to otvoren sistem, što se mogu priključiti novi ponuđači, što recimo nije slučaj kod okvirnog sporazuma, ili što se trajanje ovog sistema može produžiti ili skratiti.

Predstavili smo i mogućnosti sprovođenja ove tehnike u kombinaciji sa elektronskim katalogom, koji naručiocu, ali i ponuđaču omogućavaju promene i usklađivanja tokom trajanja sistema (da naručilac uključi novu poziciju, novi artikl, da ponuđač proširi ponudu svog asortimana u odnosu na momenat kada se prijavio…).

Novu radionicu planiramo za septembar.

Datum

20.06.2022.