Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Sprečavanje pranja novca

Public Aktiv je 3.12.2019. godine organizovao 3. radionicu iz oblasti sprečavanja pranja novca.

Cilj radionice je bio upoznavanje polaznika sa rešenjima iz Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kako bi obveznici bili pripremljeni i prilagodili sisteme na vreme novinama u propisima. Tokom izlaganja polaznici su upoznati sa svim zakonskim rešenjima, kako onim koja su potpuno nova, tako i sa delovima koji su pretrpeli određene izmene. Imajući u vidu da je Predlogom definisano da je rok za usklađivanje unutrašnjih akata obveznika sa Zakonom najkasnije do 1. maja 2020. godine, to je polaznicima ukazano kako to treba da učine.

Predavač je bio Goran Lukić, visokokvalifikovani stručnjak sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u oblasti sprečavanja i suzbijanja pranja novca, međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) od strane ACAMS. Na listi eksperata OSCE i za oblast suzbijanje finansijskog kriminala i pranja novca. Sertifikovani predavač od strane OSCE i UNODC.

Datum

03.12.2019.