Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Zlatiborski dani javnih nabavki

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo vas da Public Aktiv organizuje tradicionalni seminar „Zlatiborski dani javnih nabavki“ u periodu od 28. septembra do 1. oktobra 2021. godine u savremeno opremljenom kongresnom kompleksu hotela Tornik.

Nakon više od godinu dana primene novog Zakona o javnim nabavkama, više hiljada pokrenutih i sprovedenih postupaka javnih nabavki, prvih pokrenutih sistema dinamične nabavke, značajnog broja odluka Republičke komisije, nastojaćemo da podelimo sa vama sve aktuelnosti, dosadašnju praksu, pozitivna iskustva i najčešće greške, kao i stavove nadležnih institucija. To je prilika da odgovorimo na mnoga vaša pitanja i dileme.

TEME:

– Najinteresantnija pitanja o novom Zakonu sa Foruma javnih nabavki, koji vodi Public Aktiv
– Aktuelni stavovi Kancelarije za javne nabavke i Republičke komisije
– Kako se na Portalu definišu neophodni kapaciteti ponuđača u zavisnosti od vrste predmeta javne nabavke, kriterijumi za dodelu ugovora (ukoliko npr. naručilac želi da boduje više cena)
– Kako se dokazuje ispunjenost kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kao i koji su problemi u praksi kod podnošenja zajedničke ponude i ponude sa podizvođačem.
– Kako se sprovode nabavke građevinskih radova i osiguranja, koje su vrlo česte u praksi
– Kako se sprovode okvirni sporazumi po starom, a kako po novom Zakonu
– Koje su najčešće greške u postupanju naručilaca, a koje su utvrdili nadležni organi.

PREDAVAČI:

Sa vama će kao predavači biti dobro poznata lica koja su godinama radili u nadležnim institucijama, i to: Milica Maletić, konsultant Public Aktiva, dugogodišnji član Republičke komisije; Daliborka Srećkov, konsultant Public Aktiva, nekadašnji rukovodilac u Upravi za javne nabavke i član radne grupe na izradi nacrta novog Zakona o javnim nabavkama; Danijela Bojović, član radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama, nekadašnji pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke; Miloš Jović član radne grupe na izradi nacrta novog Zakona o javnim nabavkama, nekadašnji predstavnik Uprave za javne nabavke. Ispred Kancelarije za javne nabavke učesnicima seminara obratiće se Dragana Marić, pomoćnik direktora u Kancelariji, zadužena za regulativu i monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama.

Organizacija, veličina i obim ovogodišnjeg seminara biće prilagođeni epidemiološkoj situaciji uz poštovanje propisanih mera.

KOTIZACIJA: Kotizacija po učesniku iznosi 18.900 dinara + PDV i obuhvata prisustvovanje predavanjima, mogućnost postavljanja pitanja predavačima, prezentacije predavača u pisanoj formi i kafe pauze.

SMEŠTAJ: Za učesnike seminara smo obezbedili smeštaj u hotelima „Tornik“ i „Palisad“. Prijavljivanje za smeštaj i prevoz za učesnike na seminaru se vrši preko turističke agencije BTA.

PRIJAVLJIVANJE: Prijavljivanje za učešće na seminaru je zaključno sa 21.9.2021. godine, podnošenjem prijave na e-mail office@publicaktiv.com i office@bta.co.rs, ili popunjavanjem elektronske prijave.

Prijavite se na vreme, maksimalni broj mesta biće određen shodno merama nadležnih organa. Biće nam drago da se ponovo vidimo!

 

 

Datum

28.09.2021. - 01.10.2021