Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

O Forumu

Public Aktiv online zajednica

FORUM O JAVNIM NABAVKAMA

Zato što svako Vaše pitanje zaslužuje TAČAN odgovor!

Forum o javnim nabavkama predstavlja vrstu online konsultantskih usluga o javnim nabavkama koje možete koristiti uz svu udobnost pristupa sa bilo kog računara ili mobilnog uređaja, u vreme koje Vama najviše odgovara. Cilj Foruma: rešavanje spornih situacija o javnim nabavkama, na brz i kvalitetan način. Samo registrovani članovi Foruma mogu da postave pitanja koja im stvaraju dileme u javnim nabavkama i da diskutuju o svakom postavljenom pitanju, jer svi članovi vide sva pitanja i odgovore.

Na Forumu je već objavljeno preko 2.000 pitanja i odgovora u vezi sa različitim fazama postupka javne nabavke (planiranje, konkursna dokumentacija, stručna ocena ponuda, zaštita prava, ugovori…) - sve to mogu videti i novi članovi Foruma, što znači da već odmah nakon registracije možete pristupiti ogromnoj bazi znanja iz ove oblasti.

Ovo su isključivo elektronske konsultacije  u delu “Forum o javnim nabavkama” (ne putem e-maila, niti usmeno) u kojem mogu učestvovati svi registrovani korisnici. Samim tim, ovaj vid komunikacije nije namenjen za direktan angažman konsultanata Public Aktiv (pregled dokumentacije, zahteva za zaštitu prava ili druge usluge koje Public Aktiv ima u svojoj poslovnoj ponudi).

Public Aktiv će kroz Forum objavljivati stavove Republičke komisije u vezi sa interesantnim pitanjima novog ZJN-a.

 

KONSULTANTI PUBLIC AKTIVA KOJI ODGOVARAJU NA PITANJA NA FORUMU O JAVNIM NABAVKAMA

Milica Maletić - Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom i 20 godina iskustva u javnim nabavkama. Iskustvo je stekla u Upravi za javne nabavke (2003-2006.), Komisiji za zaštitu prava (član Komisije 2006-2010.), a od oktobra 2010. radi u Public Aktivu, gde savetuje veliki broj naručilaca i ponuđača.

Daliborka Srećkov - Diplomirani pravnik sa 19 godina iskustva u javnim nabavkama. Iskustvo je stekla u Upravi za javne nabavke (2004-2018.), a od oktobra 2018. radi u PublicAktivu, gde savetuje veliki broj naručilaca i ponuđača.

Cena ovakvih konsultanstkih usluga iznosi 10.000 dinara bez PDV-a na mesečnom nivou.

    Prijava za Forum o javnim nabavkama

    OVIM PRIJAVLJUJEMO SLEDEĆE KORISNIKE FORUMA:

    Korisnik 1:
    Korisnik 2:
    Korisnik 3: