Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Online prijava Fruška gora

PODACI O KOMPANIJI/INSTITUCIJI

PODACI O UČESNICIMA

Cena učešća na obuci po učesniku u dinarima: 21.900 + PDV

Izvršene uplate su neopozive. U slučaju nedolaska na seminar, novac neće biti vraćen, niti prebačen na neki drugi seminar.

Fruške Terme

U jednokrevetnoj sobi 34.970 RSD U dvokrevetnoj sobi, po osobi 25.070 RSD

AUTOBUSKI PREVOZ

Beograd - Fruške Terme - Beograd 2.300,00 RSD

NAPOMENA