Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Godišnji izveštaj Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu

Godišnji izveštaj Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu

Kancelarija za javne nabavke je objavila godišnji izveštaj o javnim nabavkama u Republici Srbiji za 2021. godinu.

Otvoreni postupak je u 2021. godini u proseku trajao 48 dana. Prosečan broj ponuda po postupku iznosio je 2,5. Učešće ugovora dodeljenih stranim ponuđačima u ukupnoj vrednosti ugovora iznosilo je 2%.

Učešće obustavljenih postupaka u ukupnom broju sprovedenih postupaka iznosilo je 10%. Primenom kriterijuma “cena” zaključeno je 95% ugovora.

Najčešće konstatovane nepravilnosti prilikom sačinjavanja dokumentacije o nabavci:

·       Naručioci nisu pravilno računali rokove za podnošenje ponuda
·       Naručioci nisu propisivali rezervni kriterijum za dodelu ugovora
·       Naručioci nisu na jasan i precizan način definisali kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta i dokaze za ispunjenje zahtevanih kriterijuma
·       Učestali su bili zahtevi za potpisivanjem i overom obrazaca i dokumentacije
·       Naručioci su propuštali da preciziraju postupanje ponuđača u pogledu zahtevanih sredstava obezbeđenja
·       Naručioci su propuštali da učitaju obrasce, koji čine konkursnu dokumentaciju
·       Naručioci su često propuštali da označe na odgovarajući način dokumentaciju koju zahtevaju od ponuđača u njihovim ponudama, a što je rezultiralo kasnijom nemogućnošću da se postupci okončaju na zakonit način.

Kancelarija za javne nabavke je podnela ukupno 143 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Najčešći razlozi za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka su:

·       Nabavka nije predviđena u planu javnih nabavki i plan javnih nabavki nije objavljen
·       Rokovi za podnošenje ponuda nisu određeni u skladu sa odredbama ZJN
·       Sproveden je pregovarački postupak iz člana 61. stav 1. tačka 2) ZJN (tzv. hitna nabavka), a da nisu ispunjeni uslovi
·       Odluka o dodeli ugovora/obustavi postupka/zaključenju okvirnog sporazuma nije objavljena u skladu sa odredbama ZJN
·       Obaveštenje o dodeli ugovora/obustavi postupka nije objavljeno
·       KJN nije dostavljena dokumentacija potrebna za sprovođenje monitoringa.

Izveštaj Kancelarije za javne nabavke možete preuzeti ovde.