Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Nove vrednosti evropskih pragova

Nove vrednosti evropskih pragova

Od 1. januara 2022. godine u primeni su nove dinarske vrednosti evropskih pragova. Objavljene su u Službenom glasniku br. 127/21 od 24.12.2021. godine i predstavljaju usklađivanje sa vrednostima u evrima koje je u novembru ove godine objavila Evropska komisija. 
Vrednosti evropskih pragova su naručiocima prevashodno od značaja za utvrđivanje rokova za podnošenje ponuda u odnosu na procenjenu vrednost javne nabavke, da li je ista manja ili veća od iznosa evropskih pragova. 
 
Ako posmatramo najčešće vrednosti evropskih pragova koje naručioci koriste u praksi, konstatujemo neznatno povećanje vrednosti, i to:
- za dobra i usluge za republičke organe kao javne naručioce, sa 16.336.267 din. na 16.461.340 din
- za dobra i usluge za ostale javne naručioce, sa 25.150.799 din. na 25.279.915 din.
- za dobra i usluge za sektorske naručioce, sa 50.301.599 din. na  50.677.411 din.
- za radove za sve naručioce, sa 628.769.985 din. na 632.820.942 din.
 

Očekujemo da će nove vrednosti važiti naredne dve kalendarske godine.