Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Portal javnih nabavki

Portal javnih nabavki

Od 8. juna 2021. godine dostupna je verzija 1.8 Portala javnih nabavki sa novim funkcionalnostima i poboljšanjima.

Možemo izdvojiti implementiranje mobilne verzije Portala koja omogućava funkcionalno korišćenje Portala na mobilnim telefonima i tabletima. Omogućen je pregled postupaka javnih nabavki u kojima se vrši dodela javnog ugovora za javno-privatno partnerstvo u delu “Postupci JPP i koncesija”.

Olakšano je postavljanje i uklanjanje tzv. favorita na način da je zvezdica postavljena ispred svakog postupka javne nabavke, čime jednostavno iskazujete ili uklanjate zainteresovanost za direktno dostavljanje podataka od strane Portala. Uvedena je mogućnost da korisnik briše primljene poruke iz svog sandučeta, ali zadržava mogućnost pregleda obrisanih poruka sa Portala, kao i vraćanje obrisanih poruka u ulazne poruke.

Omogućeno je objavljivanje odgovora na pitanja u vezi sa konkursnom dokumentacijom nezavisno od vremena slanja na objavljivanje na Portal izmena i dopuna konkursne dokumentacije. Kod nabavki oblikovanih po partijama omogućeno je kopiranje podataka iz prve unete partije u svaku sledeću partiju, izuzev podataka o procenjenoj vrednosti nabavke i naziva partije.

Obrazloženje razloga iz kojih naručilac nije oblikovao predmet nabavke u partije, u slučaju javnih nabavki čija je procenjena vrednost jednaka ili veća od EU pragova, nije obavezno u pripremi postupka, već samo u stručnoj oceni. Sva lica kod naručioca kojima je dodeljeno pravo na konkretan postupak javne nabavke se automatski obaveštavaju o ključnim događajima u postupku (bez obzira da li su postupak postavili kao favorit ili nisu).

Preostale funkcionalnosti i poboljšanja verzije 1.8 Portala možete videti na sledećem linku

Prethodne verzije Portala možete videti ovde