Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Ispit za službenike za javne nabavke

Ispit za službenike za javne nabavke

Kancelarija za javne nabavke počinje sa organizovanjem ispita za službenika za javne nabavke u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama.

U Priručniku za pripremu i polaganje ispita za službenika za javne nabavke, koji je pripremila Kancelarija za javne nabavke, naznačeno je da pravo polaganja ispita za službenika za javne nabavke ima lice sa stečenim visokim obrazovanjem i to:

- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (najmanje VSS VII-1 stepen) ili

- na specijalističnim studijama na fakultetu ili magistarskim studijama ili doktorskim studijama ili

- osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova ili specijalističke strukovne studije ili

- na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije).

Kako biste se lakše pripremili za polaganje ispita možete proći trodnevnu obuku koju organizuje Public Aktiv. Više o obuci možete pogledati ovde