Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Webinar za naručioce „Rad na novom Portalu javnih nabavki“

Public Aktiv je organizovao webinar za naručioce „Rad na novom Portalu javnih nabavki“, 19. avgusta 2020.

Na početku radionice dali smo kraći osvrt na proces registracije na novom Portalu i objavljivanje, kao i izmene i dopune plana javnih nabavki. Glavni deo radionice je bio posvećen predstavljanju osnovnih faza otvorenog postupka (pripremi konkursne dokumentacije, otvaranju i stručnoj oceni ponuda, postupku zaštite prava), sve posmatrano iz ugla naručioca i rada na novom Portalu. Za otvoreni postupak smo se opredelili s obzirom da će većina naručilaca upravo sprovoditi ovu vrstu postupka. U toku radionice učesnici su imali više praktičnih zadataka, kako bi zajedno sa predavačima lakše savladali predviđene korake.

Cilj nam je bio da učesnicima, kroz primere, približimo rad na novom Portalu, da ih upoznamo sa redosledom koraka i mogućnostima.

U toku radionice učesnici su imali više praktičnih zadataka, kako bi zajedno sa predavačima lakše savladali predviđene korake.

PREDAVAČI su bili: Stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama, Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava, Daliborka Srećkov, donedavno rukovodilac u Upravi za javne nabavke i Ljiljana Bosić Čavić, sa radnim iskustvom od 14 godina u Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

Datum

19.08.2020.