Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Radionica za naručioce „Rad na novom Portalu javnih nabavki“

Public Aktiv je organizovao radionicu za naručioce „Rad na novom Portalu javnih nabavki“, 5. novembar 2020. u hotelu Mona Plaza, Beograd

Na početku radionice dali smo kraći osvrt na proces registracije na novom Portalu i objavljivanje, kao i izmene i dopune plana javnih nabavki. Glavni     deo radionice je bio posvećen predstavljanju osnovnih faza otvorenog postupka (pripremi konkursne dokumentacije, otvaranju i stručnoj oceni ponuda, postupku zaštite prava), sve posmatrano iz ugla naručioca i rada na novom Portalu. Za otvoreni postupak smo se opredelili s obzirom da će većina naručilaca upravo sprovoditi ovu vrstu postupka.

Cilj nam je bio da učesnicima, kroz primere, približimo rad na novom Portalu, da ih upoznamo sa redosledom koraka i mogućnostima.

U toku radionice učesnici su imali više praktičnih zadataka, kako bi zajedno sa predavačima lakše savladali predviđene korake.

PREDAVAČI su bili: Stručnjaci i konsultanti sa višegodišnjim iskustvom u javnim nabavkama, Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava, Daliborka Srećkov, donedavno rukovodilac u Upravi za javne nabavke i Ljiljana Bosić Čavić, sa radnim iskustvom od 14 godina u Republičkoj komisiji za zaštitu prava.

Datum

05.11.2020.