Braće Jugovića 2a, Stari grad, Beograd

office@publicaktiv.com 011/2637-128 011/2187-920 065/649-2534

Seminari
Seminari

Seminari Public Aktiva pomažu polaznicima da uspešno reše pitanja sa kojima se susreću u praksi i da se upoznaju sa novim propisima i njihovim tumačenjima od strane relevantnih stručnjaka i nadležnih organa.

Obuka za službenika
Obuka za službenika

Public Aktiv je organizacija koja ima saglasnost Ministarstva finansija (br. 153-03-00094/2010-27 od 16.11.2010. godine) za organizovanje obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Publikacije
Publikacije

Public Aktiv objavljuje publikacije najvišeg stručnog nivoa poput Komentara Zakona o javnim nabavkama, Komentara podzakonskih akata, itd.

Konsultacije
Konsultacije

Public Aktiv je kompanija specijalizovana za pružanje konsultantskih usluga i profesionalne pomoći u rešavanju praktičnih pitanja u javnim nabavkama.

Forum
Forum

Forum – online platforma za rešavanje praktičnih problema u javnim nabavkama.

Zadovoljnih klijenata

Gotovih projekata

Priznanja

Cups Coffee