NOVA OBUKA
ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

23.10.-24.10.2017.

BEOGRAD, Public aktivDetaljnije

NOVO
KOMENTAR IZMENJENOG I DOPUNJENOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Autori: Daliborka Srećkov, Danijela Bojović, Milica Maletić

Zanima vas da li
postoje stavovi
nadležnih organa

za sporne situacije
u vezi sa

javnim
nabavkama

Detaljnije

FORUM O JAVNIM NABAVKAMA

seminari public aktiv

Seminari

 
 

Seminari Public Aktiva pomažu polaznicima da uspešno reše pitanja sa kojima se susreću u praksi i da se upoznaju sa novim propisima i njihovim tumačenjima.

Detaljnije

obuka za sluzbenika

Obuka za službenika

 
 

Public Aktiv je organizacija koja ima saglasnost Ministarstva finansija za organizovanje obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Detaljnije

publikacije public aktiv

Publikacije

 
 

Public Aktiv objavljuje publikacije najvišeg stručnog nivoa poput Komentara Zakona o javnim nabavkama, Komentara podzakonskih akata, itd.

Detaljnije

konsultacije public aktiv

Konsultacije

 
 

Public Aktiv pruža savetodavne usluge u oblasti javnih nabavki i naručiocima i ponuđačima, sa ciljem uspešnog sprovođenja postupaka javnih nabavki.

Detaljnije

Komentar izmenjenog i dopunjenog Zakona

Nova narudžbenica

Naručite online
"Komentar izmenjenog i dopunjenog Zakona o javnim nabavkama”

naruči

Ovaj komentar sadrži pojašnjenje svih odredbi Zakona o javnim nabavkama, kako onih koje su izmenjene, tako i odredbi koje se nisu menjale.

Izmene Zakona o javnim nabavkama stupile su na snagu 12.08.2015. godine. Autori komentara su: Daliborka Srećkov, Danijela Bojović, Milica Maletić.

   

Prijavi se na seminar!

 

 

 Pročitaj višePrijavi se

Public aktiv doo organizuje seminar "Zlatiborski dani javnih nabavki - Šta nas očekuje u Novom Zakonu o javnim nabavkama", od 25. do 28.09.2017. godine, na Zlatiboru. 

Predavači na seminaru su: Hana Hukić, predsednica Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Danijela Bojović, pomoćnik direktora u Upravi za javne nabavke, Daliborka Srećkov, rukovodilac grupe za praćenje, kontrolu i nadzor postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke, Saša Varinac, dugogodišnji predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Milica Maletić, dugogodišnji član Komisije za zaštitu prava i konsultant za javne nabavke. 

Učesnici seminara stiču pravo da mesec dana besplatno koriste Forum o javnim nabavkama.