SEMINAR
AKTUELNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA

15.06.2017

BEOGRAD, HOTEL M Detaljnije

NOVA OBUKA
ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

20.06.-21.06.2017.

BEOGRAD, Public aktivDetaljnije

NOVO
KOMENTAR IZMENJENOG I DOPUNJENOG ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Autori: Daliborka Srećkov, Danijela Bojović, Milica Maletić

Zanima vas da li
postoje stavovi
nadležnih organa

za sporne situacije
u vezi sa

javnim
nabavkama

Detaljnije

FORUM O JAVNIM NABAVKAMA

seminari public aktiv

Seminari

 
 

Seminari Public Aktiva pomažu polaznicima da uspešno reše pitanja sa kojima se susreću u praksi i da se upoznaju sa novim propisima i njihovim tumačenjima.

Detaljnije

obuka za sluzbenika

Obuka za službenika

 
 

Public Aktiv je organizacija koja ima saglasnost Ministarstva finansija za organizovanje obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Detaljnije

publikacije public aktiv

Publikacije

 
 

Public Aktiv objavljuje publikacije najvišeg stručnog nivoa poput Komentara Zakona o javnim nabavkama, Komentara podzakonskih akata, itd.

Detaljnije

konsultacije public aktiv

Konsultacije

 
 

Public Aktiv pruža savetodavne usluge u oblasti javnih nabavki i naručiocima i ponuđačima, sa ciljem uspešnog sprovođenja postupaka javnih nabavki.

Detaljnije

Komentar izmenjenog i dopunjenog Zakona

Nova narudžbenica

Naručite online
"Komentar izmenjenog i dopunjenog Zakona o javnim nabavkama”

naruči

Ovaj komentar sadrži pojašnjenje svih odredbi Zakona o javnim nabavkama, kako onih koje su izmenjene, tako i odredbi koje se nisu menjale.

Izmene Zakona o javnim nabavkama stupile su na snagu 12.08.2015. godine. Autori komentara su: Daliborka Srećkov, Danijela Bojović, Milica Maletić.

   

Prijavi se na seminar!

 

 

 Pročitaj višePrijavi se

Public aktiv doo organizuje seminar "Aktuelnosti u javnim nabavkama", 15.06.2017. godine, u Hotelu M, u Beogradu

Predavači na radionici su: Hana Hukić, predsednica Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Danijela Bojović, pomoćnik direktora u Upravi za javne nabavke i Daliborka Srećkov, šef odseka za regulativu i profesionalizaciju u javnim nabavkama u Upravi za javne nabavke. 

Učesnici seminara stiču pravo na popust od 10% prilikom kupovine knjige „Komentar izmenjenog i dopunjenog Zakona o javnim nabavkama“, autora Daliborke Srećkov, Danijele Bojović i Milice Maletić.